Anonymní dotazník

Chceme se poučit z našich chyb a v budoucnu je neopakovat.

Napište prosím, čeho se váš problém týkal a s čím jste byli nespokojeni. Čím přesněji problém popíšete, tím lépe dokážeme chybu do budoucna eliminovat. Zaškrtávací pole jsou nepovinná. Děkujeme.

  Dodržení slíbeného (čas opravy, rozsah opravy, informování o opravě)

  Pravidelná komunikace

  Způsob vysvětlení provedených oprav

  Způsob vyřešení oprav

  Srozumitelnost vyúčtování

  Čistota vozu po opravě